Združenie účastníkov pozemkových úprav Rimavské Janovce